Reglementen

Reglementen Thor Run

Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survival/obstaclerun.

De organisatie noch haar medewerkers/vrijwilligers, kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

Deelnemers dienen te allen tijde de verkeersregels in acht te nemen. Verkeer op de openbare weg heeft voorrang.

Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden en betekent diskwalificatie.

Voor wachttijden bij hindernissen wordt geen tijdcompensatie gegeven.

Prikkeldraadversperringen worden aangegeven met rood/wit lint en dienen daar genomen te worden.

Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen.

Elke deelnemer is verplicht met polsband te starten en deze samen met het geldende wedstrijdshirt tijdens de run zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.

Aanwijzingen van organisatie, medewerkers en juryleden, herkenbaar aan shirt of hesjes dienen altijd te worden opgevolgd, zo niet dan volgt diskwalificatie.

Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen, wordt de polsband ingenomen en volgt er een straftijd, per gemiste hindernis, van 2 uur.

Wanneer er hulp van derden wordt aanvaard volgt er diskwalificatie.

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en betekent diskwalificatie.

Schoenen die schade en/of letsel kunnen toebrengen aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run (bijvoorbeeld schoenen met spikes of noppen).

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten

Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.

Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Na 1 juni 2019 wordt er geen restitutie verleend van de kosten van de inschrijving.

Reglementen